ספאם ספאם ספאם

ההרצאה מיועדת לבתי עסק ששולחים דיוור פרסומי אלקטרוני ולאנשי שיווק שעוסקים בתחום. חוק הספאם בא לאזן בין הזכות הלגיטימית של עסקים לפרסם ובין הזכות לפרטיות של נמענים שמקבלים דיוור. 

החוק שהוא סך הכל סעיף חוק אחד למעשה מאוד מאוד פשוט! הוא מה שצריך לדעת בבסיס הוא : אל תשלחו דיוור!!!! – אלא אם יש לכם אישור מראש ובכתב מהנמען. אבל המציאות וסיטואציות רבות בפועל, מביאים לסוגיות שונות בעניין שלכולן יש מענה. בנוסף, ישנן אפשרויות דיגיטליות חדשניות שיכולות לפתור את מרבית התביעות הפוטנציאליות. 

בהרצאה:
איך לבנות רשימת דיוור חוקית?
איך לצרף לקוחות, לקוחות פוטנציאליים וסתם אנשים מהרחוב ישירות לתוך רשימת דיוור?
איך שולחים פרסום חוקי?
מה מותר לפרסם, מיהו נמען ומיהו מפרסם?
עשה ואל תעשה עם 'רשימות דיוור'
כל ההגנות שצריך כשמפרסמים עבור אחרים
האם מותר לשלוח לחבר במועדון לקוחות דיוור?

stp