עולם העסקים החדש (עסקים חברתיים, שיתופיים, דמוקרטיים ועוד)

עולם העסקים הולך ומשתנה. לצד העסקים ה"מסורתיים" שאנחנו מכירים מזה 200 שנים (בהם יש הנהלה שקובעת את כל ההתנהלות ונהנית מכל הרווחים ו"מורידה" למטה  הנחיות), צומחים בשנים האחרונות בעקבות שינויים מסחריים, חברתיים וטכנולוגיים גם עסקים בעלי "אופי" אחר.

ההרצאה מציגה את המגמות החדשות בעולם, את הצרכים המשתנים של בעלי העסקים והמניעים ה"חדשים" של העסקים (ניהול רוחבי, רצון לתרום לקהילה, קידום אוכלוסיות שונות, שיתוף קהילתי, גיוס הון ממקורות שונים, שיתוף לקוחות בעסק עצמו ועוד) וכתוצאה מכך את המודלים העסקיים החדשניים כמו:

# עסקים שיתופיים – עסקים בהם העובדים הם "בעלי מניות"

# עסקים חברתיים – עסק חברתי הוא עסק ששורת הרווח בו כפולה ולצד הרווח הכלכלי שבעולם העסקים תצטרף אליו גם שורת רווח חברתית (עמידה ביעדים החברתיים שהציב לעצמו הארגון)

# עסקים דמוקרטיים  – עסקים בבעלות פרטים המכתיבים התנהלות דמוקרטיית בין העובדים

ההרצאה כוללת דוגמאות של עסקים מהארץ ומהעולם לכל מגמה חברתית, שינוי ומבנה עסקי.
לסיכום בהרצאה יידונו הנושאים המשפטיים הנדרשים לעסקים החדשים.

stp